Strandskolan F-6

I Strandskolans låg-och mellanstadieverksamhet jobbar behöriga pedagoger i två arbetslag, F-3 samt 4-6. Enheten är liten och personalomsättningen är låg.

Skolan ligger på Kortebo med utsikt över Vättern med omnejd. Skolgården och de närliggande grönområdena inbjuder till variationsrik och kreativ lek.