Schoolsoft

Vi använder oss av Schoolsoft. Där kan elever, lärare och föräldrar kommunicera, ta del av och hålla ordning på det dagliga skolarbetet.

Här gör du även sjukanmälan.

Logga in på Schoolsoft