Strandskolans fritidshem

Vårt fritids ligger i generöst tilltagna lokaler, i samma hus som låg- och mellanstadiet. Fritidshemmet finns i en stimulerande och variationsrik såväl inre som yttre miljö. Till exempel kan vi använda professionellt kök när eleverna vill baka. Det natursköna närområdet inbjuder till gemensamma utomhusaktiviteter och fri lek, något som präglar stor del av verksamheten.