Fritidshemmet Pärlan

Fritidshemmet Pärlan välkomnar eleverna till generöst tilltagna lokaler. Pärlan ligger på Kortebo gård, i samma hus som låg- och mellanstadiet. Fritidshemmet finns i en stimulerande och variationsrik såväl inre som yttre miljö. Det natursköna närområdet inbjuder till gemensamma utomhusaktiviteter och fri lek, något som präglar stor del av verksamheten.