Fritidshemmet Pärlan

Fritidshemmet Pärlan välkomnar eleverna till ljusa, nyrenoverade lokaler. Pärlan ligger i samma hus som F-6 årsverksamheten, en stimulerande och variationsrik inre och yttre miljö. I anslutning till fritidshemmet finns en idrottshall som ofta används av eleverna. Det natursköna närområdet inbjuder till gemensamma utomhusaktiviteter och fri lek, något som präglar stor del av verksamheten.