Strandskolan 7-9

Strandskolans högstadieverksamhet är en plats där den enskilda eleven ges utrymme att utvecklas i en trygg miljö. Med en klass i varje årskurs och hög personaltäthet blir gemenskapen stark och undervisningen av hög kvalitet. Undervisningen är varierande och innefattar såväl grupparbeten som enskilt arbete, i syfte att varje elev ska få lära sig och utvecklas utifrån sina förutsättningar och behov och komma väl förberedd till gymnasiet.