Strandskolan

Strandskolan är en del av Jönköpings Kristna Skolor, en ideell förening med över 25 års erfarenhet av att driva skolor. Att skolans huvudman är en ideell förening säkrar att alla ekonomiska medel kommer eleverna till del och skapar en så bra skola som möjligt. Jönköpings Kristna Skolor driver även Strandskolans fritidshem, Förskolan Fru Ebba och Kungsgymnasiet.
För ansökan, kontakta rektor via rektor@jks.se alternativt 0735-199180

Trygghet

För en trygg och utvecklande skoltid krävs en öppen och empatisk miljö. Alla har rätt till en trygg skolgång. Strandskolan lägger stor vikt vid att skapa god gemenskap och hålla nära kontakt mellan elever, lärare och föräldrar. Alla ska känna sig sedda och uppskattade.

Utveckling

Varje elev är unik, med egna förutsättningar, möjligheter och behov. Det vill vi möta och utveckla så att varje individ får aktuella och relevanta kunskaper för såväl skola som arbetsliv – kunskaper som kan omsättas i praktisk handling med sikte på framtiden.

Framtidstro

Skolan arbetar för att stärka elevernas tro på sig själva och på framtiden. Vi önskar att varje elev ska finna sin unika egenart och därigenom kunna delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet.