Information

Närvarotider

Ditt barns närvarotider utgår från dina tider och måste tydligt kommuniceras med förskolan, detta då barnens närvarotider ligger till grund för personalens arbetstider. Då du har semester förutsätter vi att ditt barn är ledigt tillsammans med dig. Om detta av någon anledning inte är möjligt måste du i samråd med förskola komma fram till en fungerande lösning.

Planeringsdagar

För att ge pedagogerna möjlighet att gemensamt planera och utvärdera sitt arbete håller förskolan stängt 3-4 dagar per år. Du kommer i god tid att meddelas angående detta.

Syskonförtur

Då hänsyn tas till barngruppens storlek och ålder, har syskon förtur i mån av plats.

Allmän förskola

Då förskolan utgör en viktig del i barns utveckling och lärande har alla barn rätt till allmän förskola från och med höstterminen det år de fyller tre. Detta innebär rätt till 525 timmars, avgiftsfri barnomsorg. Allmän förskola följer grundskolans läsårstider, vilket alltså även omfattar skollov, alltså är dessa barn är lediga. Allmän förskola ingår i ordinarie förskoleverksamhet och är förlagd kl.9-14 tisdag-torsdag.

Barn i åldrarna 1-3 år vars föräldrar är arbetslösa eller föräldralediga har rätt att behålla sin plats i förskoleverksamheten. Detta innebär att barnet går på förskola 15 timmar/vecka. Dessa timmar är förlagda kl. 9-14 tisdag-torsdag. Förskoleavgiften grundas på den lägre nivån, <15 timmar/veckan.

Maten

Förskolan Fru Ebba får lunchen serverad av ett företag som heter Skolfood. Det är ett företag som ligger i Göteborg, men med tillagningskök här i Jönköping. Läs gärna mer om deras mat på deras hemsida www.skolfood.se

Under dagen serveras frukost, frukt, lunch och mellanmål.

Utemiljö

Förskolan Fru Ebba ligger på Kortebo Gård med utsikt över Vättern och med närhet till skog och stora gräsytor. Förskolegården har en stimulerande miljö som uppmuntrar ditt barn att lära genom fantasi och kreativitet. Vi har även tillgång till Strandskolans klätterställning, gungor och stora fria ytor.

Innemiljö

I stora, ljusa lokaler ges ditt barn möjlighet att upptäcka och utveckla sina intressen. Här finns bland annat kuddrum, ateljé och byggrum med plats för livlig fantasi, lek och kreativa uttryckssätt.