Förskolan Fru Ebba

Förskolan Fru Ebba är en fristående förskola som drivs av den ideella föreningen, Jönköpings Kristna Skolor. Verksamheten är läroplansbaserad och strävar efter att ge varje barn möjligheten att växa och utvecklas i en stimulerade miljö genom varierade uttrycksformer såsom rörelse, musik och skapande. Välkommen att höra av dig på telefon för mer information, eller varför inte göra ett besök på förskolan!

Trygghet

En trygg förskoletid är en självklarhet på Förskolan Fru Ebba. Alla barn ska känna sig värdefulla, uppmärksammade och respekterade. Vi vill uppmuntra till lärande i en miljö där samhörighet och gemenskap präglar dagen.

Utveckling

Förskolan Fru Ebba är en plats för att leka och lära både för stunden och inför framtiden. I en stimulerande miljö lär barnen sig att, tillsammans med pedagogerna, omsätta teoretiska kunskaper till praktiska färdigheter genom både lek och läroplansenliga aktiviteter.

Framtidstro

Förskolan arbetar för att stärka barnens tro på sig själva och ge dem en trygg grund att stå på för framtiden.