Jönköpings
Kristna Skolor

Trygghet // Utveckling // Framtidstro

JKS

Jönköpings Kristna Skolor är en ideell förening med över trettio års erfarenhet av att driva skolor. Alla ekonomiska medel går till eleverna och deras undervisning. Samtliga verksamheter bygger på tre värdeord som sammanfattar skolans vision och målsättning.

Elev på vår skola

Vill du att ditt barn ska gå på vår skola?
Kontakta rektor Patrik Lernberg, ring 0735-199 180.

Trygghet

För en trygg och utvecklande skoltid krävs en öppen och empatisk miljö. Alla har rätt till en trygg skolgång. Alla våra skolenheter lägger stor vikt vid att skapa god gemenskap och hålla nära kontakt mellan elever, lärare och föräldrar.
Alla ska känna sig sedda och uppskattade.

Utveckling

Varje elev är unik, med egna förutsättningar, möjligheter och behov. Det vill vi möta och utveckla så att varje individ får aktuella och relevanta kunskaper för såväl skola som arbetsliv – kunskaper som kan omsättas i praktisk handling med sikte på framtiden.

Framtidstro

Våra skolor arbetar för att stärka elevernas tro på sig själva och på framtiden.
Vi önskar att varje elev ska finna sin unika egenart och därigenom kunna delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet.

Våra skolor

Jönköpings Kristna Skolor är huvudman för Förskolan Fru Ebba, Strandskolan med klasser från F-9 och Jönköpings Musikgymnasium.

Besök respektive webbplats för information om skolorna!

 

Förskolan Fru Ebba
strandskolan logo
Jönköpings Musikgymnasium