SAMHÄLLSVETENSKAP

Samhällsvetenskap är en bred inriktning eftersom du får fördjupa dig i samtliga samhällsämnen. Inriktningen förbereder dig för en allt mer internationell värld där du även får träning i informationssökning, källkritik och samhällsvetenskapliga metoder.

Geografi 1

Historia 2a

Religionskunskap 2

Samhällskunskap 2

Samhällskunskap 3

Entreprenörskap

Rätten och samhället

Naturkunskap 2

Du får en god allmänbildning och en bred behörighet för framtida högskolestudier.