MEDIER, INFORMATION & KOMMUNIKATION

Inriktningen är för dig som vill kunna kommunicera i olika medier och förstå hur vårt och andra samhällen fungerar. Du lär dig mer om tidningar, radio, tv och film och hur dessa medier påverkar vår värld och vardag. Du får även lära dig tekniken bakom.

Journalistik, reklam & information 1

Medieproduktion 1

Medier, samhälle & kommunikation 1

Psykologi 2a

Samhällskunskap 2

Fotografisk bild 1

Medieproduktion 2

Naturkunskap 2

Efter utbildningen är vår ambition att du ska vara väl förberedd att studera vidare inom yrken som journalist, webpublisher, webmaster, grafisk designer eller fotograf.