Samhäll Musik

För en del elever står valet mellan SA och ES. Vi gör valet enklare genom att erbjuda profilen Samhäll Musik. Du läser Samhäll beteendevetenskap, men har möjlighet att välja till musikkurser från vårt estetiska program. Exempel på valbara musikkurser är Instrument- eller sång 1, Ensemblespel eller Musikproduktion 1. Du erbjuds även att medverka vid skolans större konsertproduktioner.

Se information för Samhäll beteendevetenskap.

Exempel på musikkurser:

  • Musikproduktion 1
  • Ensemble
  • Instrument eller sång 1
  • Individuellt val – 200p

För de flesta krävs en eller flera eftergymnasiala utbildningar för att komma in i arbetslivet. Oavsett vad ditt mål är eller vad du drömmer om kommer du att få en god grund för vidare studier under dina tre år på Kungsgymnasiet!

LIVET EFTER GYMNASIET

  • Högskola eller annan eftergymnasial utbildning
  • Folkhögskola med musik- eller samhällsinriktning