Samhäll Musik

För en del elever står valet mellan SA och ES. Vi gör valet enklare genom att erbjuda profilen Samhäll Musik – kombo. Du läser Samhäll beteendevetenskap, men har möjlighet att välja till musikkurser från vårt estetiska program. Exempel på kurser är instrument- eller sång 1, ensemblespel eller musikproduktion 1. Du erbjuds även att medverka vid skolans större konsertproduktioner.

Se information för Samhäll beteendevetenskap.

Exempel på musikkurser:

  • Musikproduktion 1
  • Ensemble
  • Instrument eller sång 1
  • Individuellt val – 200p

För de flesta krävs en eller flera eftergymnasiala utbildningar för att komma in i arbetslivet. Oavsett vad ditt mål är eller vad du drömmer om kommer du att få en god grund för vidare studier under dina tre år på Kungsgymnasiet!

LIVET EFTER GYMNASIET

  • Högskola eller annan eftergymnasial utbildning
  • Folkhögskola med musik- eller samhällsinriktning