BETEENDEVETENSKAP

Detta är inriktningen för dig som är intresserad av hur samhället fungerar och påverkar oss. Fokus läggs på kurser som handlar om mänskligt beteende. Här ingår studier i kommunikation, entreprenörskap och ledarskap.

Ledarskap och organisation

Kommunikation

Psykologi 2a

Samhällskunskap 2

Sociologi

Entreprenörskap

Rätten och samhället

Naturkunskap 2

Du får kunskaper om människors utveckling och samspel i olika sammanhang. Här ingår studier i kommunikation, entreprenörskap och ledarskap.