Samhäll

Det Samhällsvetenskapliga programmet på Kungsgymnasiet erbjuder dig som elev tre högskoleförberedande inriktningar;

Beteendevetenskap

Medier, information och kommunikationsvetenskap

Samhällsvetenskap

Samtliga inriktningar ger dig möjlighet att fortsätta läsa det språk du har med dig från högstadiet, alternativt börja ett nybörjarspråk. Du får aktivt forma din studietid genom individuella kurser som du har möjlighet att välja inför årskurs två och tre.