Frågor & Svar

Vilka gymnasieprogram kan man läsa på Kungsgymnasiet?

Hos oss kan du läsa Estetiska programmet med Musikinriktning och Samhällsvetenskapliga programmet med beteendevetenskap som inriktning. Vi erbjuder tre profiler inom musikinriktningen: Artist och Musiker, Musikproduktion & Liveljud samt Independent Artist.

Öppet hus - när har ni det?

Tilsvidare erbjuder vi inte öppet hus p.g.a. rådande läge med Covid-19. Kontakta skolan för att boka ett ensklit besök.

Har ni färdighetsprov?

Ja, för vårt estetprogram! Datum för färdighetsprovet är tisdagen 23 mars. Alla sökande kommer att få hem ett brev hem med all information.

Hur stora klasser brukar ni ha?

Klassernas storlek varierar från år till år. En normalstor klass brukar vara ungefär 20 elever.

Läser man ämnen tillsammans med andra klasser?

Våra elever läser sina kurser till stor del samlat med sin klass. I vissa kurser kan elever från olika klasser läsa tillsammans, främst i de valbara kurserna under åk 2-3.

Har skolan internatboende?

Nej, men vi hjälper gärna till att förmedla kontakter till möjliga boenden. Kontakta rektor för mer information.

Får man tillgång till en elevdator?

Ja, vi erbjuder Chromebooks som elevdatorer. Vi jobbar med Google Education som lärplattform.

Vilken är skolans värdegrund?

Skolans värdegrund bygger på den kristna värdegrunden. Alla människor är unika och alla människor har samma värde. All undervisning är icke- konfessionell. Varje skoldag inleds med en kort morgonsamling, som är ett naturligt, men frivilligt inslag för våra elever. Vi uppmärksammar de kristna högtiderna som advent, pingst och påsk. Alla samlingar med konfessionella inslag är frivilliga.

Ungefär hälften av våra elever har en kristen bakgrund.

Vad innebär utbildningsgaranti?

 Det innebär att en elev som påbörjar en utbildning hos oss är garanterad att få slutföra den.

Får man läsa moderna språk hos er?

Ja, för elever som går SA.

Moderna språk ingår inte i ES, men för elever som önskar fortsätta med sitt språk steg 3, försöker vi lösa det. Vi har tillgång till behörig lärare i spanska och franska.

Har ni kurator och skolsköterska?

Ja!

Som elev har du tillgång till skolsköterska och kurator. I EHT ingår även speciallärare, specialpedagog, rektor, skolpsykolog och skolläkare.

Har ni behöriga lärare?

Två lärare är i behörighetsgivande utbildning, resten har full behörighet.