Frågor & Svar

Öppet hus - när har ni det?

Lördag 10 november 2018, 10.00 – 13.00

Vilka gymnasieprogram kan man läsa på Kungsgymnasiet?

Hos oss kan du läsa Estetiska programmet med Musikinriktning och Samhällsvetenskapliga programmets alla inriktningar.

Hur stora klasser brukar ni ha?

Klassernas storlek varierar från år till år. En normalstor klass brukar vara ungefär 20 elever.

Läser man ämnen tillsammans med andra klasser?

Våra ES- elever och SA- elever läser till en början många ämnen ihop eftersom utbildningarna är så pass lika varandra. År 2 och 3 läser man tillsammans med andra klasser och program utifrån vilka tillval man gjort.

Vi har den stora fördelen på vår skola att kunna variera gruppsammansättningarna på det här sättet. Det skapar även en familjär stämning på skolan.

Har skolan internatboende?

Nej, men vi har ett antal rum och lägenheter som finns på skolans område och som skolan kan hyra ut. Kontakta rektor för mer information.

Får man tillgång till en elevdator?

Ja, vi erbjuder Chromebooks som datorer.

Vilken är skolans värdegrund?

Skolans värdegrund bygger på den kristna värdegrunden. Alla människor är unika och alla människor har samma värde. All undervisning är icke- konfessionell. Varje skoldag inleds med en morgonsamling, som är ett naturligt, men frivilligt inslag för våra elever. Vi uppmärksammar de kristna högtiderna som advent, pingst och påsk. Alla samlingar med konfessionella inslag är frivilliga.

Ungefär hälften av våra elever har en kristen bakgrund.

Vad innebär utbildningsgaranti?

 Det innebär att en elev som påbörjar en utbildning hos oss är garanterad att få slutföra den.

Får man läsa moderna språk hos er?

Ja!

Vi har goda möjligheter att tillgodo se språkval som spanska, franska och tyska. Vi har även elever som läser japanska!

Har ni kurator och skolsköterska?

Ja!

Som elev har du tillgång till skolsköterska, kurator och speciallärare/specialpedagog.

Har ni behöriga lärare?

Ja!

Alla våra lärare är behöriga i sina ämnen.