Frågor & Svar

Vilka gymnasieprogram kan man läsa på Kungsgymnasiet?

Hos oss kan du läsa Estetiska programmet med Musikinriktning och Samhällsvetenskapliga programmet med beteendevetenskap som inriktning. Vi erbjuder tre profiler inom musikinriktningen: Artist och Musiker, Musikproduktion & Liveljud samt Independent Artist.

Öppet hus - när har ni det?

Med de nya riktlinjerna från FHM gällande covid -19 har vi möjlighet att erbjuda Öppet Hus! Datmune för höstterminen är lördagen den 13 november kl. 10.00 – 12.00 samt torsdagen den 25 november kl. 17.30 – 19.00.

Har ni färdighetsprov?

Ja, för vårt estetprogram! Datum för färdighetsprovet är tisdagen 23 mars. Alla sökande kommer att få hem ett brev hem med all information.

Hur stora klasser brukar ni ha?

Klassernas storlek varierar från år till år. En normalstor klass brukar vara ungefär 20 elever.

Läser man ämnen tillsammans med andra klasser?

Våra elever läser sina kurser till stor del samlat med sin klass. I vissa kurser kan elever från olika klasser läsa tillsammans, främst i de valbara kurserna under åk 2-3.

Har skolan internatboende?

Nej, men vi hjälper gärna till att förmedla kontakter till möjliga boenden. Kontakta rektor för mer information.

Får man tillgång till en elevdator?

Ja, vi erbjuder Chromebooks som elevdatorer. Vi jobbar med Google Education som lärplattform.

Har skolan någon särskild värdegrund?

Ja! Skolan bygger på den kristna värdegrunden och betonar varje människas okränkbara värde och att alla människor har lika värde och rättigheter. Dessa rättigheterna gäller alla oavsett kön, etnicitet eller trosuppfattning. Den kristna värdegrunden är starkt förankrad även i FN:s allmänna deklaration om de mänskliga rättigheterna. Värdegrunden är tänkt att genomsyra den dagliga verksamheten i mötet med våra elever.

Våra elever har alla olika bakgrunder och vår erfarenhet är att skolans värdegrund skapar en god trivsel och en trygghet i att bli accepterad och sedd för den man är.

Har skolan utbildningsgaranti?

 Ja! Detta innebär att en elev som påbörjar en utbildning hos oss är garanterad att få slutföra den.

Har ni kurator och skolsköterska?

Ja!

Som elev har du tillgång till skolsköterska och kurator. I EHT ingår även speciallärare, specialpedagog, rektor, skolpsykolog och skolläkare.

Har ni behöriga lärare?

Ja! En lärare är i behörighetsgivande utbildning, resten har full behörighet.

Får man läsa moderna språk hos er?

Ja, för elever som går SA.

Moderna språk ingår inte i ES, men för elever som önskar fortsätta med sitt språk steg 3, försöker vi lösa det. Vi har tillgång till behörig lärare i spanska och franska.