Frågor & Svar

Vilka gymnasieprogram kan man läsa på Kungsgymnasiet?

Hos oss kan du läsa Estetiska programmet med Musikinriktning och Samhällsvetenskapliga programmet med beteendevetenskap som inriktning. Vi erbjuder tre profiler inom musikinriktningen: Artist och Musiker, Musikproduktion & Liveljud samt ES/SA kombo. På Samhäll kan du även välja till en musikprofil.

Öppet hus - när har ni det?

Lördag 12 nov. kl. 10.00-12.00 och torsdag 25 nov. kl. 17.00-19.00. Man kan även kontakta skolan för ett besök. Vi kommer även att bjuda in till en ”prova på- dag” under våren.

Har ni behöriga lärare?

Ja! En lärare är i behörighetsgivande utbildning, resten har full behörighet.

Får man tillgång till en elevdator?

Ja, vi erbjuder Chromebooks som elevdatorer. Vi jobbar med Google Education som lärplattform.

Har ni kurator och skolsköterska?

Ja!

Som elev har du tillgång till skolsköterska och kurator. I EHT ingår även speciallärare, specialpedagog, rektor, skolpsykolog och skolläkare.

Hur stora klasser brukar ni ha?

Klassernas storlek varierar från år till år. En normalstor klass brukar vara ungefär 20 elever.

Har ni färdighetsprov?

Ja, för vårt estetprogram! Alla sökande kommer att få hem ett brev hem med all information.

Har skolan utbildningsgaranti?

 Ja! Detta innebär att en elev som påbörjar en utbildning hos oss är garanterad att få slutföra den.

Får man läsa moderna språk hos er?

Ja, de elever som läser på Samhällsvetenskapliga programmet har det obligatoriskt i sin utbildning.

Moderna språk ingår inte på Estetiska programmet, men för elever som önskar fortsätta med moderna språk steg 3 kan det finnas en möjlighet. Vi har tillgång till behörig lärare i spanska och franska.

Engelska 7 går att läsa.

Har skolan någon särskild värdegrund?

Ja! Skolans värdegrund bygger på den kristna värdegrunden och betonar varje människas okränkbara värde och att alla människor har lika värde och rättigheter. Dessa rättigheter gäller alla oavsett kön, etnicitet eller trosuppfattning. Den kristna värdegrunden är starkt förankrad i FN:s allmänna deklaration om de mänskliga rättigheterna. Värdegrunden är tänkt att genomsyra den dagliga verksamheten i mötet med våra elever.

Våra elever har alla olika bakgrunder och vår erfarenhet är att skolans värdegrund skapar en god trivsel och en trygghet i att bli accepterad och sedd för den man är.

Läser man ämnen tillsammans med andra klasser?

Våra elever läser sina kurser till stor del samlat med sin klass. I vissa kurser kan elever från olika klasser läsa tillsammans, främst i de valbara kurserna under åk 2-3.

Har skolan internatboende?

Nej, men vi hjälper gärna till att förmedla kontakter till möjliga boenden. Kontakta rektor för mer information.