MUSIKPRODUKTION & LIVELJUD

Inriktningen kombinerar teknik och kreativitet där målet är att du ska lära dig hantverket kring musikproduktion med utgångspunkt i det egna skapandet. Därför är det centralt att du själv spelar eller sjunger.

TEKNIKEN BAKOM

I skolans olika studios arbetar du med inspelningar och det ges även tillfällen att arbeta med liveljud vid skolans konserter och andra arrangemang. Vi arbetar i Apple-miljö och du kommer att ha goda kunskaper i t.ex. Logic efter avslutad utbildning.

Ensemble med körsång 1
Instrument eller sång 1
Musikproduktion 1 & 2
Film- och interaktiv ljudproduktion
Medieproduktion 1

Det finns flera olika arbetsområden för den som vill syssla med musikproduktion. För de flesta inom den här branschen handlar det om att skaffa sig erfarenhet. I Jönköping finns ett rikt musikliv och bjuder många möjligheter till praktik för den som visar framfötterna. Det finns ett antal studios, kulturhuset Spira, Konserthuset, många kyrkor som anordnar stora musikarrangemang med professionellt ljud, frilansande ljudtekniker etc.

Om man vill fortsätta att utbilda sig inom området finns många skolor att välja mellan. Högskoleutbildningar finns bl.a. i Växjö och Malmö. Det finns även många folkhögskoleutbildningar för den som vill syssla med musikproduktion i någon form.

LIVET EFTER GYMNASIET

  • Högskola
  • Ljudtekniker
  • Musikproducent/låtskrivare
  • Musik för film, dataspel m.m.
  • Reklammusik för TV/Radio