Anmälan till färdighetsprov

Färdighetsprov våren 2023

De som söker till Kungsgymnasiet kallas till ett färdighetsprov under vårterminen 2023.
Vill du veta mer? Kontakta skolan.