ANTAGNINGSPROVET TISDAG 17/3! Provet genomförs som planerat. Vi uppmanar alla sökande att följa folkhälsomyndighetens råd gällande minskning av smitta av Coronaviruset: ”För att bidra till att minska risken för smittspridning ska elever och personal vara uppmärksamma på symtom som hosta, andningssvårigheter eller feber. Vid uppvisande av sådana symtom ska eleven eller personalen vara hemma. Det gäller även vid lättare symtom.”. Om du som elev inte planerar att komma trots att du är anmäld ber vi dig att meddela skolan detta senast dagen innan, d.v.s. måndag 16/3. Vi kommer även att erbjuda ett nytt tillfälle i början av maj i samband med omvalsperioden.

Nästa Öppet hus: Den 23 april, kl. 17.00-19.30 är du välkommen att göra ett besök på skolan för att träffa våra lärare och elever och se våra lokaler.

Kungsgymnasiet har flyttat! Vi har nya, centralt belägna lokaler på Barnarpsgatan 23 och har nu börjat verksamheten i de nya lokalerna. Du är välkommen att boka in ett besök!

Kungsgymnasiet

Kungsgymnasiet har en tydlig målsättning: att bli en av Sveriges bästa gymnasieskolor vad gäller utbildningskvalité, utbildningsresultat och trivsel. Vår största drivkraft, vår passion, är att se ungdomar växa som människor och hitta sin plats i tillvaron och i samhället. Vi tror att alla ungdomar bär på drömmar och mål inför framtiden. Det vill vi ta till vara på!