Hej!

Välkommen till ett nytt läsår på Kungsgymnasiet!
Alla elever börjar gemensamt tisdagen den 21 aug klockan 10 i kapellet (vår aula). Dagen kommer att starta med ett upprop följt av information klassvis för att sedan avslutas med lunch.

Onsdagen är en gemenskapsdag med hela skolan. Vi kommer då att hålla till i centrala Jönköping. På torsdagen läser alla enligt ordinarie schema.

VIKTIGT! Vi önskar att nya elever redan innan skolstart meddelar oss sitt huvudinstrument samt önskemål om specialkost. Maila informationen till lisa.andersson@jks.se

Vi ser fram emot att träffa dig!

Vänliga hälsningar
/ Rektor med lärare på Kungsgymnasiet

Kungsgymnasiet

Kungsgymnasiet har en tydlig målsättning: att bli en av Sveriges bästa gymnasieskolor vad gäller utbildningskvalité, utbildningsresultat och trivsel. Vår största drivkraft, vår passion, är att se ungdomar växa som människor och hitta sin plats i tillvaron och i samhället. Vi tror att alla ungdomar bär på drömmar och mål inför framtiden. Det vill vi ta till vara på!