Nu finns biljetter till vår julkonsert ”Glimmande Jul 2019” till försäljning! Du hittar biljetter på: Billetto. Mer information finns på vår Facebook-sida.

Kungsgymnasiet har flyttat! Vi har nya, centralt belägna lokaler på Barnarpsgatan 23 och har nu börjat verksamheten i de nya lokalerna. Du är välkommen att boka in ett besök!

Kungsgymnasiet

Kungsgymnasiet har en tydlig målsättning: att bli en av Sveriges bästa gymnasieskolor vad gäller utbildningskvalité, utbildningsresultat och trivsel. Vår största drivkraft, vår passion, är att se ungdomar växa som människor och hitta sin plats i tillvaron och i samhället. Vi tror att alla ungdomar bär på drömmar och mål inför framtiden. Det vill vi ta till vara på!