Öppet hus: Den 23 april, kl. 17.00-19.00 är du välkommen att göra ett besök på skolan för att träffa våra lärare och elever och se våra lokaler. Covid-19: Vi räknar med ett begränsat antal besökare och kommer att vara noga med att följa de riktlinjer som finns framtagna.

Kungsgymnasiet har flyttat! Vi har nya, centralt belägna lokaler på Barnarpsgatan 23 och har nu börjat verksamheten i de nya lokalerna. Du är välkommen att boka in ett besök!

Kungsgymnasiet

Kungsgymnasiet har en tydlig målsättning: att bli en av Sveriges bästa gymnasieskolor vad gäller utbildningskvalité, utbildningsresultat och trivsel. Vår största drivkraft, vår passion, är att se ungdomar växa som människor och hitta sin plats i tillvaron och i samhället. Vi tror att alla ungdomar bär på drömmar och mål inför framtiden. Det vill vi ta till vara på!