Antagningsprov 5/3! Alla som har sökt till Kungsgymnasiet har fått ett utskick med information om antagningsprovet. Om du inte har fått något utskick, men vill komma och göra antagningsprovet kan du gå in på menyn ”ANSÖKAN” och fylla i dina uppgifter. Välkommen!

Kungsgymnasiet flyttar! Vi har fått nya centralt belägna lokaler på Barnarpsgatan 23 och har nu börjat verksamheten i de nya lokalerna. Till hösten utökar vi med ytterligare lokalyta då vi bygger helt nya lokaler för vår musikundervisning!

Kungsgymnasiet

Kungsgymnasiet har en tydlig målsättning: att bli en av Sveriges bästa gymnasieskolor vad gäller utbildningskvalité, utbildningsresultat och trivsel. Vår största drivkraft, vår passion, är att se ungdomar växa som människor och hitta sin plats i tillvaron och i samhället. Vi tror att alla ungdomar bär på drömmar och mål inför framtiden. Det vill vi ta till vara på!