Vill du känna på hur det är att vara elev på Kungsgymnasiet? Tisdagen den 29/01, 9.30-15.00 har Kungsgymnasiet en prova-på-dag! Anmäl dig till rektor@jks.se.

Kungsgymnasiet

Kungsgymnasiet har en tydlig målsättning: att bli en av Sveriges bästa gymnasieskolor vad gäller utbildningskvalité, utbildningsresultat och trivsel. Vår största drivkraft, vår passion, är att se ungdomar växa som människor och hitta sin plats i tillvaron och i samhället. Vi tror att alla ungdomar bär på drömmar och mål inför framtiden. Det vill vi ta till vara på!