Biljetter till Glimmande jul släpps måndagen 26/11. Förköp endast möjligt via www.billletto.se. Länk till biljetter kommer att synas här i samband med biljettsläpp. Biljetter säljs även vid dörren i samband med konserterna.

Kungsgymnasiet

Kungsgymnasiet har en tydlig målsättning: att bli en av Sveriges bästa gymnasieskolor vad gäller utbildningskvalité, utbildningsresultat och trivsel. Vår största drivkraft, vår passion, är att se ungdomar växa som människor och hitta sin plats i tillvaron och i samhället. Vi tror att alla ungdomar bär på drömmar och mål inför framtiden. Det vill vi ta till vara på!