Värdegrund

Förskolan Fru Ebba ägs av Jönköpings Kristna Skolor, en ideell förening med över 20 års erfarenhet av att driva skolor.

Kunskap

Förskolan är en plats som ska försäkra att ditt barn redan i tidig ålder förses med kunskap inför framtiden. På Förskolan Fru Ebba förmedlas kunskap i en stimulerande miljö där ditt barn under pedagogernas ledning lär sig att omsätta teoretiska kunskaper till praktiska färdigheter samt genom lek och läroplansenliga aktiviteter.

Trygghet

En trygg skolgång är en självklarhet på Förskolan Fru Ebba. Alla barn ska känna sig värdefulla, uppmärksammande och respekterade. och uppmuntras till lärande i en miljö där samhörighet och gemenskap präglar skoldagen.

Omtanke

För en trygg och trivsam skoltid krävs en öppen och empatisk miljö. På Förskolan Fru Ebba får ditt barn därför tidigt lära sig att att varje människa är unik med ett högt och okränkbart värde.