DU VÄLJER

Jönköpings Kristna Skolor

FRISKOLOR MED KRISTEN VÄRDEGRUND

Jönköpings Kristna Skolor (JKS) är en ideell organisation, bestående av
förskolan Fru Ebba, Strandskolan år F-9, Fritidshemmet Pärlan samt Kungsgymnasiet.
JKS drivs av en fristående huvudman som inte är kopplad till någon enskild
församling eller samfund. JKS är en värdebaserad organisation med skolor
som är öppna för alla. Vi arbetar enligt den svenska skolans läroplan från
2011.
Ideologiskt vilar JKS på tre ben:
Värderingar - Varje elev är skapad och älskad av Gud, och därmed unik och
värdefull bara genom att vara människa.
Kunskap - Vi vill hjälpa varje elev att tillägna sig så goda kunskaper som
den har förutsättningar att nå.
Trygghet - Våra skolor ska ha en atmosfär där varje elev får uppleva
trygghet, respekt och omtanke.