Jönköpings Kristna Skolor

Jönköpings Kristna Skolor är en ideell förening med över tjugo års erfarenhet av att driva skolor. Alla ekonomiska medel går till eleverna och deras undervisning. Samtliga verksamheter bygger på tre värdeord som sammanfattar skolans vision och målsättning.

Kunskap

Varje elev är unik, med egna förutsättningar, möjligheter och behov. Det vill vi möta och utveckla så att varje individ får aktuella och relevanta kunskaper för såväl skola som arbetsliv – kunskaper som kan omsättas i praktisk handling.

Trygghet

Alla har rätt till en trygg skolgång. Strandskolan lägger stor vikt vid att skapa en god gemenskap och hålla nära kontakt mellan elever, lärare och föräldrar. Alla ska känna sig sedda och uppskattade.

Omtanke

För en trygg och utvecklande skoltid krävs en öppen och empatisk miljö. Skolans grundsyn, att varje människa är unik med ett högt och okränkbart värde, sammanfattas i ordet omtanke – omtanke om både människa och miljö.